bröd

Lyx, min definition

Något åtråvärt som inte är lättillgängligt.

Den nya lyxen, min definition

Något åtråvärt som kan vara svårtillgängligt eller tillgängligt enbart för få, eftersom det ofta kräver en ansträngning. Det kan vara gratis. Alla skulle kunna få ta del av den nya lyxen, för det handlar snarare om att se befintliga värden på ett nytt sätt. En del nylyxiga fenomen är utsatta för svårt tryck eller hot, som exempelvis rent vatten, och då kan det vara svårt för alla att ta del av det, fast man kan tänka sig att det inte borde vara så.

Den nya lyxen värnar om ett hållbart liv, en hållbar natur och en hållbar värld.

Den gamla lyxen, min definition

Något åtråvärt som oftast är svårtillgängligt eller tillgängligt enbart för få, eftersom det kräver mycket pengar eller mycket goda kontakter. Det är något som avviker från hur de allra flesta människor lever, eftersom de flesta inte har råd med den gamla lyxen – och det är en av de gamla lyxens kännetecken: att det ska vara något som bara en elit kan ha.

Den gamla lyxen värnar om elitens privilegier och leder ofta till ökad konsumtion.